Azam Dan Niat Ikhlas Amalan Berpahala

Assalamualaikum….

Beberapa bulan lagi,kita akan melangkah ke tahun 2012 iaitu tahun baru di dalam kalendar,seiringan dengan itu isu yang biasa diperkatakan adalah mengenai azam. Azam sering merujuk kepada pengertian cita-cita. Menurut Kamus Dewan, ia bermaksud kemahuan (keinginan, cita-cita) sangat kuat, tujuan (yang sesungguhnya). Sama ada disedari atau tidak, ungkapan kalimah ini turut digunakan dalam bahasa Arab.

Mu’jam Lughah Fuqaha (Kamus Bahasa Fiqh) menyebut azam bermaksud tetap dan teguh, manakala dalam Mu’jam al-Arabi al-Asasi (Kamus Asas Bahasa Arab) ia bererti niat dan bersungguh-sungguh.
Kedua-dua pengertian ini membawa kepada maksud yang lebih kurang sama. Ini menjelaskan lagi hubung kait yang amat erat antara bahasa Melayu dan bahasa Arab.

Jika dilandaskan kepada sistem nilai menurut kacamata Islam, ia adalah satu akhlak positif yang sewajarnya menjadi hiasan peribadi setiap individu muslim.
[Read more…]

Pin It on Pinterest