Perbezaan Antara Parked, Sub dan Add-On Domain

Apabila kita ingin melanggan web hosting, kita sering dengar perkataan Parked Domain, Subdomain dan Add-on Domain. Apa sebenarnya maksud bagi ketiga-tiga perkataan berikut dan apakah perbezaan antara ketiga-tiga berikut. Mari saya bawa anda maksud bagi ketiga-tiga perkataan itu dan bagaimana ia berfungsi.

1. Parked Domain

Biasanya apabila kita dengar perkataan parked ia mesti berkaitan rapat dengan meletak. Ya memang benar. Biasanya Parked digunakan apabila anda mempunyai dua (2) domain atau lebih dan domain

Domain itu hendak ditujukan pada satu destinasi. Contohnya saya mempunyai saya.com dan saya.net dan saya hanya ingin menyambungkan saya.net kepada saya.com .Jadi, saya meletakkan saya.net dalam ruangan Parked Domain di dalam Cpanel Control Panel Web Hosting anda.
[Read more…]

Pin It on Pinterest