Spontaneous Thursday #2

Kekuatan tidak datang

dari kemampuan fizikal,

tetapi ianya datang dari

semangat yang tidak

pernah mengalah

Pin It on Pinterest